banner

Davet

Değerli Katılımcılar,


“MSİzm - İzmir’de Bir MS Buluşması”, Multipl Skleroz Araştırmaları Derneği’nin kuruluşunun 10. yılı ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama toplantısıdır. MS’le ilgili güncel konuları multidisipliner tarzda ve ortamda tartışma olanağı sağlaması temelinde hazırlanan bu toplantının, birlikte çalışma ve üretme gücümüzü pekiştirmesini umuyoruz.


Gücünü 100 yıllık güçlü ve köklü cumhuriyet değerlerinden alan, bilimsel, çağdaş görüş ve yaklaşıma sahip derneğimiz adına hepinize verimli bir toplantı diliyoruz.


Saygılarımızla,

MS Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Serkan Özakbaş

Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Dr. Serkan Özakbaş


Kongre Sekreteri

Dr. Bilge Piri Çınar
Fzt. Turhan Kahraman


Düzenleme Kurulu

Dr. Bilge Piri Çınar
Dr. Serkan Özakbaş
Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
Psk. Pınar Yiğit
Fzt. Turhan Kahraman
Fzt. Asiye Tuba Özdoğar

Bilimsel Kurul

PINAR ACAR ÖZEN
BURCU ALTUNRENDE
BANU ANLAR
CAVİD BABA
YEŞİM BECKMANN
NURAY BİLGE
CAVİT BOZ
SENA DESTAN BÜNÜL
MUSTAFA ÇAM
SONER ÇAVDAR
FATİH ÇEKİM
VEDAT ÇİLİNGİR
SERKAN DEMİR
HÜSNÜ EFENDİ
ÖZGÜL EKMEKÇİ
ÖZGE ERTEKİN
ÖZLEM ETHEMOĞLU
CANER FEYZİ DEMİR
MUHTEŞEM GEDİZLİOĞLU
FAZIL GELAL
GENCER GENÇ
RAHŞAN GÖÇMEN
GÖKÇEN GÖZÜBATIK ÇELİK
RECEP ALİ GÜÇLÜ

HALUK GÜMÜŞ
TUNCAY GÜNDÜZ
İPEK GÜNGÖR DOĞAN
ZAHRA HÜSEYİNLİ
SERAY İBİS
ÖZGÜ İNAL
YILMAZ İNANÇ
TURHAN KAHRAMAN
NİLÜFER KALE
RANA KARABUDAK
ERGİ KAYA
AHMET KASIM KILIÇ
BAHADIR KONUŞKAN
MURAT KURT
MURAT KÜRTÜNCÜ
SAMİ ÖMERHOCA
AYŞEN ÖNDER
SERKAN ÖZAKBAŞ
SİNEM ÖZÇELİK
ASİYE TUBA ÖZDOĞAR
NURİYE ÖZENGİN
BELGİN PETEK BALCI
BİLGE PİRİ ÇINAR
ALP SARITEKE

YELİZ SALCI
MERAL SEFEROĞLU
SERHAN SEVİM
ALİ ÖZHAN SIVACI
SEDAT ŞEN
YUSUF TAMAM
ÖZLEM TAŞKAPILIOĞLU
NERMİN TEPE
İREM TİFTİKÇİOĞLU
FİGEN TOKUÇOĞLU
ASLI TUNCER
ABDULKADİR TUNÇ
RECAİ TÜRKOĞLU
MELİH TÜTÜNCÜ
MESUDE TÜTÜNCÜ
ERDEM TÜZÜN
GÜLGÜN UNCU
SILA USAR İNCİRLİ
CİHAT UZUNKÖPRÜ
ALİ İHSAN YARDIM
ÜLGEN YALAZ TEKAN
FATİH YETKİN
CANAN YÜCESAN
NUR YÜCEYAR

** Bilimsel Kurul soyisim alfabetik olarak sıralanmıştır.

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri :

MSizm İzmir'de bir MS Buluşması 19-21 Mayıs 2023’de Hyatt Regency İstinyePark İzmir’de gerçekleştirilecektir.


Toplantının Dili :

Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00-20.00 arasında hizmet verecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Yaka Kartları :

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü online olarak gönderilecektir.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler AbstractModule Online Bildiri Modülü kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Bilimsel Programı

Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz

Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
10:30-11:30 Kayıt ve İzmir Kahvaltısı
11:30-11:35 Açılış Dr. Serkan Özakbaş
11:35-11:45 Kongre Tanıtımı Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Sedat Şen
11:45-13:25 Birinci Oturum: MS ne zaman Başlar? Oturum Başkanları: Dr. Yeşim Beckmann, Dr. Hüsnü Efendi
11:45-12:10 MS’in Tarihi-Kendi Haline Bırakılırsa MS’linin Hali Dr. Sıla Usar İncirli
12:10-12:35 MS Prodromu Dr. Belgin Petek Balcı
12:35-13:00 Radyolojik İzole Sendrom Dr. Bilge Piri Çınar
13:00-13:25 “İlk Klinik Olay” mı “Klinik İzole Sendrom” mu? Dr. Serkan Demir 
13:25-14:15 Doyurucu Mola
14:15-15:50 İkinci Oturum: Klinik Sendromlarla MS’i Tanımak MS-NMOSD-MOGAD Ayrımı Oturum Başkanları: Dr. Nilüfer Kale, Dr. Cavit Boz
14:15-14:40 Optik Sinir: Nöroanatomi ve Tutulum Özellikleri Dr. Nermin Tepe
14:40-15:05 Spinal Kord: Nöroanotomi ve Tutulum Özellikleri Dr. Gencer Genç
15:05-15:30 Radyolojik Ayrım Dr. Sedat Şen
15:30-15:50 Olgu Örnekleriyle Genç SoruYorum Dr. Ayşen Önder, Dr. Sinem Özçelik
15:50-16:20 İlk Sıcak Mola
16:20-18:00 Üçüncü Oturum: Ne Oldu, Neden Oldu? Oturum Başkanları: Dr. Aslı Tuncer, Dr. Erdem Tüzün
16:20-16:40 İmmun sistem bizi nasıl korur? Dr. Gülgün Uncu
16:40-17:00 MS’te İmmun Sistem Nasıl Saldırganlaşıyor? Dr. Sena Destan Bünül
17:00-17:20 MS, Genetik ve EBV: İpin ucu Nerede? Dr. Ahmet Kasım Kılıç
17:20-17:40 Yaşam Tarzı Nasıl Etkiler? Fzt. Özge Ertekin
17:40-18:00 Olgular Eşliğinde Genç SoruYorum Dr. Fatih Çekim, Dr. Seray İbis, Dr. Recep Ali Güçlü
18:10-18:40 Günden Kalan Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Sinem Özçelik
Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
08:30-09:30 İzmir kahvaltısı
09:30-11:00 Dördüncü Oturum: Önce Tanı 1 Oturum Başkanları: Dr. Canan Yücesan, Dr. Muhteşem Gedizlioğlu
09:30-09:50 Tanı Ölçütlerinin Evrimi Dr. Melih Tütüncü
09:50-10:10 BOS MS Tanısına Yardımcı Olur mu? Dr. Ülgen Yalaz Tekan
10:10-10:30 BOS MS İzleminde Nerede? Dr. Alp Sarıteke
10:30-10:50 NfL MS’in “CRP”si mi? Dr. İpek Güngör Doğan
10:50-11:15 Olgu Örnekleriyle Genç SoruYorum Dr. Ergi Kaya, Asist. Zahra Hüseyinli
11:15-11:40 İkinci Sıcak Mola
11:40-13:00 Beşinci Oturum: Önce Tanı 2 MS ve MRG: Bugün ve Gelecek Oturum Başkanları: Dr. Rahşan Göçmen, Dr. Fazıl Gelal
11:40-12:00 Bugün: MS Tanısında MRG Dr. Cihat Uzunköprü
12:00-12:20 Bugün: Mikroglia Aktivitesinin MRG’de Görüntülenmesi Dr. Abdulkadir Tunç
12:20-12:40 Bugün: Tedavi İzlemi ve Güvenliğinde MRG’nin Rolü Dr. Özlem Ethemoğlu
12:40-13:00 Yarın: Leptomeningeal Tutulum ve “Paramanyetik Rim” Lezyonunun Rolü Dr. Gökçen Gözübatık Çelik
13:00-14:00 Doyurucu Mola
14:00-15:50 Altıncı Oturum: Birlikte Ölç! Oturum Başkanları: Dr. Özgül Ekmekçi, Dr. Yusuf Tamam
14:00-14:20 EDSS yeterli mi? Dr. İrem Tiftikçioğlu
14:20-14:40 Geleneksel Fonksiyonel Kapasite Ölçümleri Dr. Fatih Yetkin 
14:40-15:00 Bilişsel ve Psikolojik Semptomların Ölçümü ve İzlemi Psk. Murat Kurt
15.00-15:30 Üçüncü Sıcak Mola
15:30-17:10 Yedinci Oturum: Tedaviye Kuşbakışı Oturum Başkanları: Dr. Rana Karabudak, Dr. Murat Kürtüncü
15.30-15:55 Koruyucu Medikal Tedavinin Evrimi: Dünden Bugüne Dr. Haluk Gümüş
15:55-16.20 Koruyucu Medikal Tedavinin Geleceği: MS Sonlandırılabilir mi? Dr. Burcu Altunrende
16:20-16:45 Bir İmmunomodulatör Tedavi Olarak Fizyoterapi Fzt. Turhan Kahraman
16:45-17:10 Dördüncü Sıcak Mola
17:20-18:10 Sekizinci Oturum: Bir MS Öyküsü: MS’te Progresyon 101 Soner Çavdar, Dr. Bilge Piri Çınar, Fzt. Özge Ertekin, Dr. Figen Tokuçoğlu
18:10-18:40 Günden Kalan Dr. Serkan Demir, Dr. Ali İhsan Yardım
Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
08:30-09:20 İzmir Kahvaltısı
09:20-10:40 Dokuzuncu Oturum: Progresif MS Oturum Başkanları: Dr. Nur Yüceyar, Fzt. Turhan Kahraman
09:20-09:40 Engellilik Ölçümü Dr. Mesude Tütüncü
09:40-10:00 Medikal Tedavi: Semptomatik Dr. Ali Özhan Sıvacı
10:00-10:20 Medikal Tedavi: Koruyucu Dr. Cavid Baba
10:20-10:40 İleri Evre MS’te İşlevselliği Artırma: Uyarlanabilir Ekipman ve Yardımcı Cihaz Kullanımı Fzt. Özgü İnal
10:40-11:05 Beşinci Sıcak Mola 
11:05-12:35 Onuncu Oturum: Kompleks Semptomların Ölçümü ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım Oturum Başkanları: Dr. Serhan Sevim, Dr. Caner Feyzi Demir
Yorgunluk
11:05-11:20 Dr. Vedat Çilingir 
11:20-11:35 Fzt. Yeliz Salcı
Uyku Bozuklukları 
11:35-11:50 Sami Ömerhoca
11:50-12:05 Fzt. Asiye Tuba Özdoğar
Cinsel İşlev Bozuklukları
12:05-12:20 Dr. Mustafa Çam
12:20-12:35 Fzt. Nuriye Özengin
12:35-13:00 Altıncı Sıcak Mola
13:00-15:00 On Birinci Oturum: Özgül Durumlara Yakından Bakış: NMOSD ve Çocuklarda MS Oturum Başkanları: Dr. Banu Anlar, Dr. Recai Türkoğlu
13:00-13:20 Çocuklarda MS’in Klinik Özellikleri Dr. Tuncay Gündüz
13:20-13:40 MOG İlişkili Demiyelinizasyon Çocuklarda Yaklaşımımızı Değiştirdi mi? Dr. Bahadır Konuşkan
13:40-14:00 Çocuklarda MS Tedavisi - 2023 Dr. Pınar Acar Özen
14.00-14:20 NMOSD-Tipik Sendromlar ve Epidemiyoloji Dr. Meral Seferoğlu
14.20-14:40 Klinik Tanı-Serolojik Tanı: Yalancı Pozitiflik / Yalancı Negatiflik Ne Anlama Geliyor Dr. Nuray Bilge
14:40-15:00 NMOSD’de Tedavi Yaklaşımlarının Evrimi Dr. Yılmaz İnanç
15:05 Kapanış ve Davet Serkan Özakbaş
15:10 Doyurucu Veda
15:10-15:30 Günden Kalan Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, Fzt. Asiye Tuba Özdoğar

Kayıt Konaklama Bilgileri

Kayıt Bilgileri


Kayıt Ücreti

Katılımcı
9.000,00 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;

  • • Kayıt ücretine KDV dahil değildir.
  • • Katılım ücretine; Öğle yemeği, kahve molaları, sergi alanlarına giriş, yaka kartı, katılım sertifikası, kongre materyalleri ve genel bilimsel aktivitelere katılım dahildir..

Konaklama Bilgileri


Hyatt Regency İzmir İstinyePark

Tek Kişilik Oda
220,00 EURO

Hyatt Regency İzmir İstinyePark

Çift Kişilik Oda
260,00 EURO
  • • Yukarıdaki fiyatlar oda kahvaltı bazında gecelik olup KDV dahil değildir.
  • • Belirtilen fiyatlar gecelik fiyatlardır

İletişim