banner

Davet

Multipl Skleroz Alanına İlgi Duyan ve Değer Katan Saygıdeğer Bilim İnsanları,


Bu yıl beşincisi düzenlenen Multipl Sklerozda Fiziksel Engellilik Sempozyumu’nu, geçen yıl olduğu gibi, ne yazık ki “Uzaktan” yapmak zorunda kalıyoruz. Pandeminin yol açtığı bu zorunluluk, günlük yaşamın yanı sıra bilimsel toplantıları da olumsuz etkilemektedir. 5. Multipl Skleroz’da Fiziksel Engellilik Sempozyumu’nun “Uzaktan” yapmak zorunda kalacağımız son toplantı olmasını diliyor ve sizi Multipl Skleroz Araştırmaları Derneği adına sempozyuma davet ediyoruz.


Sempozyumun bu yılki programı, yine multidisipliner bir yaklaşımla hazırlanmıştır. “Yorgunluk” konusu büyüteç altına alınmış ve “Ağır Engellilik” ana konular arasında yer almıştır. Genç akademisyenlerin soru ve yorumlarıyla yer alacakları “Genç SoruYorum” bölümlerinin oturumlara dinamizm katmasını umuyoruz. Ayrıca “Genç SoruYorum” bölümüyle hedeflenen amacın, geleneksel olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na en yakın hafta sonunda gerçekleştirdiğimiz sempozyumun ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, bilimi en önemli yol gösterici kabul eden ve ülkemizi uygar dünyanın bir parçası yapan Atatürk’ü anmanın en yalın yollarından birinin, O’nun Türkiye’yi emanet ettiği gençleri bilimde ön plana çıkarmak olduğuna inanıyoruz.


Katkılarınızla verimli bir sempozyum olması dileklerimizle…


Düzenleme Kurulu ve Multipl Skleroz Araştırmaları Derneği adına

Prof. Dr. Serkan Özakbaş

Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanı

Serkan Özakbaş


Sempozyum Sekreteri

Turhan Kahraman


Düzenleme Kurulu

Cavid Baba
Yeşim Beckmann
Bilge Piri Çınar
Turhan Kahraman
Serkan Özakbaş
Özlem Taşkapılıoğlu

Bilimsel Kurul

BURCU ALTUNRENDE
CAVİD BABA
BELGİN PETEK BALCI
YEŞİM BECKMANN
CAVİT BOZ
BİLGE PİRİ ÇINAR
SERKAN DEMİR
HÜSNÜ EFENDİ
ÖZGÜL EKMEKÇİ
ÖZGE ERTEKİN
ÖZLEM ETHEMOĞLU
RAHŞAN GÖÇMEN

RABİA GÖKÇEN
GÖZÜBATIK ÇELİK
HALUK GÜMÜŞ
TUNCAY GÜNDÜZ
İPEK GÜNGÖR DOĞAN
TURHAN KAHRAMAN
BELGİN KOÇER
MESRURE KÖSEOĞLU
MURAT KÜRTÜNCÜ
SERKAN ÖZAKBAŞ
BİLGİN ÖZTÜRK
MERAL SEFEROĞLU

ALİ ÖZHAN SIVACI
SEDAT ŞEN
ÖZLEM TAŞKAPILIOĞLU
MURAT TERZİ
İREM TİFTİKÇİOĞLU
ASLI TUNCER
RECAİ TÜRKOĞLU
ERDEM TÜZÜN
SILA USAR İNCİRLİ
CİHAT UZUNKÖPRÜ
CANAN YÜCESAN
NUR YÜCEYAR

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri :

5. Multipl Sklerozda Fiziksel Engellilik Sempozyumu 22-23 Mayıs 2021’de Dijital Platform’da gerçekleştirilecektir.


Kongrenin Dili :

Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Sanal Platform üzerinden kayıt/katılımınız hakkında ve teknik konularda bizlere canlı olarak erişebilecek ve tüm sorularınıza anında yanıt alabileceksiniz.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran ve Dijital Platform’a giriş sağlayan tüm katılımcıların katılım sertifikaları dijital olarak kongrenin ilk günü itibarıyla erişilebilir olacaktır.


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini Dijital Platform üzerindeki Stand Alanı’nda kendilerine ayrılmış olan bölümde sergileyebileceklerdir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Bilimsel Programı

Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz

Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
09:30-09:35 Açılış Dr. Serkan Özakbaş
09:35-09:40 Sempozyum Tanıtımı Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Cavid Baba
Birinci Oturum
09:40-11:25 MS’te Fiziksel Engelliğin Temelleri: Hastalık Başlangıcında Engellilik Öngörülebilir mi? Oturum Başkanları: Dr. Yeşim Beckmann, Dr. Hüsnü Efendi
09:40-10:00 Klinik Belirteçler Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
10:00-10:20 Moleküler Belirteçler  Dr. Erdem Tüzün
10:20-10:40 MRG Belirteçleri Dr. Rahşan Göçmen
10:40-11:10 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Belgin Koçer, Dr. Ergi Kaya, Dr. Mesut Dorukoğlu, Dr. Emirhan Özendi, Dr. Sıla Yılmaz, Dr. Aynur Azizova
11:10-11:25 Sözel Bildiriler - Multipl Skleroz’da Hastalık Progresyonunun Belirlenmesine Yönelik
Potansiyel ve Bilindik Bir Yöntem: Ön Araştırma Erdil Arsoy, Nesrin Bulut, Simay Pamuk, Recai Türkoğlu
11:25-11:45 Ara
İkinci Oturum
11:45-13:30 Korona Günlerinde “Bana Ölçmeyi Öğret” -1- Oturum Başkanları: Dr. Canan Yücesan, Dr. Recai Türkoğlu
11:45-12:05 Isınalım: Kimde, Neyi, Ne zaman Ölçmeli?  Dr. Sıla Usar İncirli
12:05-12:35 Atışma: EDSS eski EDSS mi?  Dr. Sedat Şen, Dr. Bilge Piri Çınar
12:35-12:55 MSFC eski MSFC mi? Dr. Serkan Demir
12:55-13:20 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Belgin Petek Balcı, Dr. Sinem Özçelik, Dr. Ece Yanık, Dr. Ayşegül Karaman, Dr. Gizem Öztürk Yılmaz
13:20-13:30 Sözel Bildiriler - Pediatrik Başlangıçlı Multipl Skleroz Hastalarında Çevrimiçi
Egzersiz Eğitiminin Etkinliği: Pilot Çalışma Pelin Vural, Yonca Zenginler Yazgan, Serhat Güler, Sema Saltık
13:30-14:10 Öğle Arası
Üçüncü Oturum
14:10-15:50 Korona Günlerinde “Bana Ölçmeyi Öğret” -2- Hangisi daha “Engel” Oturum Başkanları: Fzt. Özge Ertekin, Dr. Özgül Ekmekçi
14:10-14:30 Üst Ekstremite Engelliliği Dr. Meral Seferoğlu
14:30-14:50 Alt Ekstremite Engelliği Dr. Haluk Gümüş
14:50-15:10 Dengesizlik  Dr. Özlem Ethemoğlu
15:10-15:35 Tartışma ve Genç SoruYorum Fzt. Turhan Kahraman, Fzt. Şahika Ocak, Fzt. Sema Gül Türk, Fzt. Tuba Özdoğar
15:35-15:50 Sözel Bildiriler - Multipl sklerozda Yeti Yitimi – Yaşam Kalitesi İlişkisi: Yaşam
Kalitesini en çok Etkileyen Yeti Yitimi Hangisi? Asiye Tuba Özdoğar, Seda Daştan, Cavid Baba, Serkan Özakbaş
15:50-16:10 Ara
Dördüncü Oturum (Uydu Sempozyumu)
16:10-18:10 Derinleşelim: MS’te Yorgunluk Oturum Başkanları: Dr. Nur Yüceyar, Dr. Murat Terzi
16:10-16:30 Tanı ve Ayırıcı Tanı Dr. Cavid Baba
16:30-16:50 MS’liler neden “yorgun”: Fizyopatoloji Dr. Cihat Uzunköprü
16:50-17:10 Ölçüm Dr. Ali Özhan Sıvacı
17:10-17:30 Medikal Tedavi Dr. Gökçen Gözübatık Çelik
17:30-17:55 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Burcu Altunrende, Dr.Beste Dağdeviren Boz, Dr. Semih Taşdelen, Dr. Gökçen Göktürk
17:55-18:10 Sözel Bildiriler - Klinik Yeti Yitimi Olmayan Multipl Sklerozlu Bireylerde
Yorgunluğun Six Spot Step Test Performansı Üzerine Etkisi Seda Daştan, Asiye Tuba Özdoğar, Cavid Baba, Serkan Özakbaş
Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
Beşinci Oturum
10:00-12:35 “Ağır” Engellilik: Yatağa Bağımlı Olmak Oturum Başkanları: Dr. Cavit Boz, Dr. Murat Kürtüncü
10:00-10:20 Nedenleri Dr. Tuncay Gündüz
10:20-10:40 Ölçümü Dr. İrem Tiftikçioğlu
10:40-11:00 Komplikasyonları Dr. Bilgin Öztürk
11:00-11:20 Medikal Tedavisi  Dr. İpek Güngör Doğan
11:20-11:40 Rehabilitasyon Fzt. Özge Ertekin
11:40-12:20 Tartışma ve Genç SoruYorum Dr. Mesrure Köseoğlu, Dr. Alp Sarıteke, Fzt. Arzucan Toksal, Fzt. Zuhal Abasıyanık 
12:20-12:35 Sözel Bildiriler - Yüksek Engelliliğe Sahip Multipl Sklerozlu Bireyde
Multidisipliner Yaklaşımın Etkileri: Olgu Sunumu Nurbanu Aygündüz Yapıcı, Asiye Tuba Özdoğar, Şükran İdil Köstem, Serkan Özakbaş
12:35-13:00 Ara
Altıncı Oturum (Uydu Sempozyumu)
13:00-14:30 Bir Düzine Soruyla MS’te Engelleri Aşmak Oturum Başkanları: Dr. Serkan Özakbaş, Dr. Aslı Tuncer
Tartışmacılar: Fzt. Turhan Kahraman, Dr. Sedat Şen, Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Tuncay Gündüz, Dr. Serkan Demir, Dr. Gökçen Gözübatık Çelik 
14:30 Kapanış

Kayıt Bilgileri

Kayıt Bilgileri


Kayıt Ücreti

Katılımcı
1.500 TL + KDV

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;

  • • Sempozyum tarihinde dijital platformda gerçekleştirilecek tüm oturumlara erişim.
  • • Sempozyum sonrasında 3 ay süreyle açık olacak dijital platformda gerçekleştirilmiş olan oturumlara erişim.
  • • Dijital sertifika (Katılımcıların toplantılara katılımları sistem tarafından ölçümlendirilmektedir.)
  • • Firma stanlarında yer alan indirme merkezlerindeki dokümanlara erişim.
  • • Stand alanlarını ziyaret etme olanağı, firma temsilcileri ile Chat modüllü üzerinden online görüşme imkanı.

İletişim