banner

Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanı

Dr. Serkan Özakbaş


Sempozyum Sekreteri

Fzt. Turhan Kahraman


Düzenleme Kurulu

Fzt. Zuhal Abasıyanık
Dr. Cavid Baba
Dr. Yeşim Beckmann
Fzt. Turhan Kahraman
Dr. Serkan Özakbaş
Dr. Tuba Özdoğar
Dr. Bilge Piri Çınar

Bilimsel Kurul

DR. PINAR ACAR ÖZEN
DR. TAHA ASLAN
DR. NURBANU AYGÜNDÜZ YAPICI
DR. CAVİD BABA
DR. BELGİN PETEK BALCI
DR. YEŞİM BECKMANN
DR. CAVİT BOZ
DR. SENA DESTAN BÜNÜL
DR. BEGÜM CENGİZLER
DR. MUSTAFA ÇAM
DR. HAZAL ÇETİN
DR. SERKAN DEMİR
DR. BİRGÜL DERE
DR. OZAN DÖRTKOL
DR. HÜSNÜ EFENDİ
DR. ÖZGÜL EKMEKÇİ
FZT. ÖZGE ERTEKİN
FZT. GAMZE ERTÜRK UZUNOĞLU
DR. ÖZLEM ETHEMOĞLU
DR. RAHŞAN GÖÇMEN

DR. GÖKÇEN GÖZÜBATIK ÇELİK
DR. HASAN CAN GÜDEK
DR. BAHAR GÜLMEZ
DR. HALUK GÜMÜŞ
DR. TUNCAY GÜNDÜZ
DR. YILMAZ İNANÇ
FZT. TURHAN KAHRAMAN
FZT. ALON KALRON
DR. RANA KARABUDAK
DR. AHMET KASIM KILIÇ
DR. NEFATİ KIYILIOĞLU
DR. BELGİN KOÇER
DR. MEVREHAN DİLBER KÖKTÜRK
DR. MESRURE KÖSEOĞLU
DR. HALİME NUR NURLU
DR. GÜLÇİN ORTAÇ
DR. SERKAN ÖZAKBAŞ
DR. SİNEM ÖZÇELİK
FZT. TUBA ÖZDOĞAR
DR. BİLGİN ÖZTÜRK

DR. BİLGE PİRİ ÇINAR
DR. ULVİ SAMEDZADE
DR. ALP SARITEKE
DR. MERAL SEFEROĞLU
DR. ALİ ÖZHAN SIVACI
DR. SEDAT ŞEN
DR. YUSUF TAMAM
DR. ÖZLEM TAŞKAPILIOĞLU
DR. NERMİN TEPE
DR. MURAT TERZİ
DR. İREM TİFTİKÇİOĞLU
DR. FİGEN TOKUÇOĞLU
FZT. ARZUCAN TOKSAL
DR. ABDÜLKADİR TUNÇ
DR. RECAİ TÜRKOĞLU
DR. SILA USAR İNCİRLİ
DR. ÜLGEN YALAZ TEKAN
FZT. İPEK YAVAŞ
DR. CANAN YÜCESAN
DR. YAŞAR ZORLU

** Bilimsel Kurul soyisim alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderme Kuralları :

 • Bildiri değerlendirme sonuçları, sorumlu yazarın kayıt olurken belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.
 • Her bir "sorumlu yazar" en fazla iki bildiriyi sisteme yükleyebilir. Üç ve sonrasındaki bildiriler sisteme başka bir "sorumlu yazar" ismi girilerek yüklenmelidir.
 • Sorumlu yazar bildirilerini sunum şekillerinden (sözel ya da poster) birine dahil etmelidir. Değerlendirmelerin sonunda bildirinin içeriğine göre “Bilimsel Değerlendirme Kurulu” tarafından sunum şekli değiştirilebilir.
 • Bir bildirinin kongrede sunulabilmesi için "sorumlu yazar" olarak sisteme girilen kişinin kongre kaydının olması şarttır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kongre kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Kongre düzenleme kurulunun bildiri metni içeriğinde düzeltme talebi insiyatifi bulunmaktadır. Metinleriyle ilgili tüm düzenleme ve dil çeviri sorumluluğu bildiri yazarlarına aittir.
 • Bildirilerin kongre kitabında yayınlanması için sorumlu yazarın kayıt işlemlerinin tamamlanmış ve bildirinin kongrede sunulmuş olması kriterlerinin sağlanması gerekmektedir

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları :

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece sözcüklerin ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Örn: Aysel Kumral
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
 • Sorumlu yazar isminin altı çizilmeli ve e-mail eklenmelidir.
 • Özette ve metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, metinde ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Araştırma özeti “amaç, yöntem, bulgular, tartışma-sonuç ve anahtar kelimeler”; derleme özeti “giriş, amaç, tartışma-sonuç ve anahtar kelimeler” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Konunun amacını ve içeriğini kapsayacak şekilde en fazla 500 kelime olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiride en az üç en fazla beş kaynak kullanılmalıdır.
 • Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda, metin içinde kullanım sırasına göre ve kaynaklar arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler arasında virgül ile tamamı küçük harf olacak şekilde eklenmelidir.
 • Bildiri özetinde resim ve tablo yer almamalıdır.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi ve Yeri :

6. Multipl Sklerozda Fiziksel Engellilik Sempozyumu 21-22 Mayıs 2022’de Swissotel Büyük Efes İzmir’de gerçekleştirilecektir.


Toplantının Dili :

Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan katılımcılara, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Yaka Kartları :

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.


Katılım Sertifikası :

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü online olarak gönderilecektir.


Bildiri Gönderimi :

Bildiriler AbstractModule Online Bildiri Modülü kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir


Stand ve Sergi Alanları :

Kongre süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Bilimsel Programı

Bilimsel program PDF'ine buradan ulaşabilirsiniz

Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
09:30-09:35 Açılış Dr. Serkan Özakbaş
09:35-09:40 Sempozyum Tanıtımı Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Gökçen Gözübatık Çelik
Birinci Oturum
09:40-11:10 Multipl Sklerozda Engellilik Ne Zaman Başlar – 1: Sınıflandırmadaki İpuçları (Lublin Sınıflandırması) Oturum Başkanları: Dr. Yeşim Beckmann, Dr. Hüsnü Efendi
09:40-10:00 MS’te Sınıflandırmanın Tarihsel Dönüşümü Dr. Sıla Usar İncirli
10:00-10:20 Aktif Nonprogresif/ Nonaktif Nonprgresif Dr. Meral Seferoğlu
10:20-10:40 Aktif Progresif/ Nonaktif Progresif Dr. Abdulkadir Tunç
10:40-11:10 Uzman Görüşü ve Genç SoruYorum [Dr. Cavit Boz], Dr. Nurbanu Aygündüz Yapıcı, Dr. Hasan Can Güdek, Dr. Halimenur Nurlu
11:10-11:35 İlk Sıcak Mola
İkinci Oturum
11:35-13:15 Multipl Sklerozda Engellilik Ne Zaman Başlar – 2: Klinikle Bağlantı Oturum Başkanları: Dr. Canan Yücesan, Dr. Murat Terzi
11:35-11:55 Relaps İlişkili Progresyon (Relapse-associated Progression-RAW) Dr. Serkan Demir
11:55-12:15 Ataktan Bağımsız Progresyon (progression independent of relapse activity - PIRA) Dr. Tuncay Gündüz
12:15-12:35 No Evidence of Disease Activity – NEDA Dr. Özlem Ethemoğlu
12:35-13:05 Tartışma ve Genç SoruYorum [Dr. Mesrure Köseoğlu], Dr. Sinem Özçelik, Dr. Mevrehan Dilber Köktürk, Dr. Ozan Dörtkol
13:05-13:15 Sözel Bildiriler
13:15-14:10 Doyurucu Mola
Üçüncü Oturum
14:10-16:10 Bana Ölçmeyi Öğret “Reloaded”: Yüz yüze vs Uzaktan Oturum Başkanları: Dr. Recai Türkoğlu, Dr. Nefati Kıyılıoğlu
14:10-14:30 “Uzaktan” EDSS Mümkün mü? Dr. Sedat Şen
14:30-14:50 Üst Ekstremite Engeliliğinin Ölçümü Dr. Bilgin Öztürk
14:50-15:10 Alt Ekstremite Engelliğinin Ölçümü Dr. Ülgen Yelaz Tekan
15:10-15:30 Peki ya Kombine Ölçüm Mümkün mü? Dr. Gökçen Gözübatık Çelik
15:30-16:00 Uzman Görüşü ve Genç SoruYorum [Dr. Figen Tokuçoğlu], Fzt. İpek Yavaş, Fzt. Arzucan Toksal, Dr. Birgül Dere
16:00-16:10 Sözel Bildiriler
16:10-16:40 İkinci Sıcak Mola
Dördüncü Oturum
16:40-18:05 Derinleşelim: Huzursuz Bacak Sendromu Oturum Başkanları: Dr. Rana Karabudak, Fzt. Özge Ertekin
16:40-17:05 Tanım Sıklık ve Risk Faktörleri Dr. Belgin Petek Balcı
17:05-17:30 Ölçüm ve Tedavi: Fizyoterapist Bakışı Fzt. Alon Kalron
17:30-17:55 Ölçüm ve Tedavi: Hekim Bakışı Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
17:55-18:05 Tartışma ve Genç SoruYorum [Dr. Sena Destan Bülbül], Fzt. Tuba Özdoğar, Dr. Begüm Cengizler, Fzt. Gamze Ertürk Uzunoğlu
Saat Konu Oturum Başkanı / Konuşmacı
Beşinci Oturum
09:45-11:15 Engelliliği Öngörmede Radyolojinin Yeri Oturum Başkanları: Dr. Belgin Koçer, Dr. Rahşan Göçmen
09:45-10:00 Lezyon Lokalizasyonunu Önemi Dr. Ahmet Kasım Kılıç
10:00-10:15 T2 Lezyonun Önemi: Aktif T2 Lezyonlar ve T2 Lezyon Yükü Dr. İrem Tiftikçioğlu
10:15-10:30 Beyin Volümü Dr. Ali Özhan Sıvacı
10:30-10:45 Gri madde Atrofisi: Kortikal/ Derin Gri madde Dr. Cavid Baba
10:45-11:15 Tartışma ve Genç SoruYorum [Dr. Nermin Tepe], Dr. Taha Aslan, Dr. Bahar Gülmez, Dr. Gülçin Ortaç
11:15-11:40 Poster Oturumu Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Çam, Dr. Alp Sarıteke
Altıncı Oturum
11:40-13:05 Hastalığı Modifiye Edici Etkide Radikal Dönüşüm Oturum Başkanları: Dr. Yaşar Zorlu, Dr. Özgül Ekmekçi
11:40-12:00 Nöroimmunolojik Yaklaşımda Güncelleme Dr. Pınar Acar Özen
12:00-12:20 Hangi İlaç, Ne Kadar Modifiye Ediyor? Dr. Haluk Gümüş
12:20-12:40 Egzersiz MS’i Modifiye Eder mi? Fzt. Turhan Kahraman
12:40-13:05 Uzman Görüşü ve Genç SoruYorum [Dr. Yusuf Tamam], Dr. Ulvi Samedzade, Dr. Hazal Çetin, Dr. Aydan Dağdaş
13:05-13:30 Ara
Yedinci Oturum
13:30-14:30 Geleceğe Dürbün Tutalım: Uzaktan Değerlendirme ve Tedavi Pandemi Sonrası da Devam Etmeli mi? Oturum Başkanları: Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, Dr. Belgin Petek Balcı
Tartışmacılar Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Gökçen Gözübatık Çelik, Dr. Serkan Demir, Fzt. Turhan Kahraman, Dr. Cavid Baba, Dr. Yılmaz İnanç
14:30-14:35 Kapanış ve Davet
14:35 Doyurucu Veda

Kayıt Konaklama Bilgileri

Kayıt Bilgileri


Kayıt Ücreti

Katılımcı
5.250 TL

Kayıt ücretine dahil olan hizmetler;

 • • Kayıt ücretine %18 KDV dahil değildir.
 • • Katılım ücretine; öğle yemeği, kahve molaları, sergi alanlarına giriş, yaka kartı, katılımsertifikası, kongre materyalleri ve genel bilimsel aktivitelere katılım dâhildir.

Konaklama Bilgileri


Swissotel Grand Efes

Tek Kişilik Oda
3.000,00 TL

Swissotel Grand Efes

Çift Kişilik Oda
3.500,00 TL
 • • Yukarıdaki fiyatlar oda kahvaltı bazında gecelik olup, KDV dahil değildir.

İletişim